English translation


Dé vraagbaak voor roest- en kalkproblemen

BOEG ZEILSCHIP MET ROEST


BOEG ZEILSCHIP MET RANEX NA 10 MINUTEN


BOEG ZEILSCHIP MET RANEX NA 2 UUR


RANEX RUSTBUSTER, AL MEER DAN 50 JAAR DÉ (zuur)OPLOSSING TEGEN ROEST!

ROEST BEHANDELEN

WERKINGSPRINCIPE:

Roest verwijderen door middel van een chemisch proces is een bijzonder eenvoudig en efficient alternatief voor schuren en stralen.

Roest op staal in verschillende legeringen blijkt goed op te lossen in zuur. Voordelen van het gebruik van zuren zijn:

 • het vereist weinig handkracht,
 • het werkt snel, grondig en efficient

De keuze is vaak zoutzuur, oxaal of fosforzuur. Aan zoutzuur en oxaalzuur moeten stoffen toegevoegd worden om de chemische reactie te remmen om te voorkomen dat het zuur te agressief inwerkt op het materiaal, waardoor het direct na behandeling al weer gaat corroderen. Daarom moeten op dergelijke zuren gebaseerde produkten altijd goed nagespoeld worden met schoon water.

Ranex Rustbuster is gebaseerd op een fosforzuursamenstelling  met het grote voordeel dat het geen agressieve reactie aangaat op materiaal en coating, maar alleen een chemische verbinding aangaat met roest en walshuid (tijdens een walsproces worden de ijzeroxiden in het staal gedrukt). Het soortelijk gewicht van Ranex Rustbuster is hoger en de oppervlakte spanning 4x zo laag als die van water. Daarmee is het in staat diep door te dringen in het oppervlak om de vervuiling (roest) te vernietigen.Tevens wordt nog aanwezig vocht verdrongen. Hierdoor wordt de roest van binnen uit inactief gemaakt. Ook komt het op moeilijk bereikbare plaatsen.

Het schadelijke ijzeroxide (roest) wordt poriëndiep vernietigd en het restproduct is een gunstig ijzerfosfaat, een inactieve stof, wat een goede hechting geeft aan de nieuwe coating. Tijdens het droogproces van ca. 24 uur,  wordt de roest omgevormd en  wordt een tijdelijke beschermlaag gevormd. Voor enige weken biedt deze behandeling roestbescherming mits in droge omgeving. Voor lange termijn bescherming moet er een coating worden aangebracht.

VEREISTE ONDERGRONDCONDITIES:

 • Verwijder olie, vet, chemicalien, loszittende verf en losse roestdelen.
 • Bij oude en dikke roest kan het oppervlak gefosforteerd zijn, dan is het nuttig om het oppervlak eerst open te maken met grove schuurpapier of een staalborstel. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met DERENCO via de contact informatie onder aan deze pagina
 • Het te behandelen oppervlak moet droog zijn.

WERKWIJZE BIJ ROEST OMVORMEN:

 • Verwijder olie, vet, verf en losse roestdelen
 • Ranex Rustbuster aanbrengen op droge ondergrond met (blok)kwast, roller of borstel
 • Verwijder overtollige Ranex Rustbuster op het omringende materiaal (lak of metaal) met een vochtige doek
 • Minimaal 24 uur laten drogen (holle ruimten bij voorkeur geforceerd ventileren (met ventilator) voor goede droging)
 • De wittige poederachtige stof die ontstaat is fosfaat, bij hoge mate van vorming kunt u het afborstelen met een droge zachte borstel (geen staalborstel!!!), helemaal wegborstelen is niet nodig, want het wordt opgenomen in de coating
 • Het oppervlak is na droging geschikt om gecoat te worden met een primer (1- of 2 componenten)
 • Het is niet noodzakelijk om roestwerende verven te gebruiken
 • Watergedragen verf wordt niet aanbevolen vanwege de vocht content
 • Richtverbruik is ca 1ltr. voor 8m2 zware roest of voor 30m2 vliegroest/roeststrepen

Note:

Ranex Rustbuster geeft een tijdelijke bescherming aan het behandelde oppervlak, maar kan niet voorkomen dat niet geconserveerde oppervlakken opnieuw gaan roesten. Voor langere termijn bescherming is het aanbrengen van een coating (conservering) noodzakelijk! Groot voordeel is dat een met Ranex Rustbuster behandeld oppervlak na (goede!) droging zeer goede hechting biedt aan een groot aantal verfprodukten, zowel een als twee component, echter geen watergedragen verven.


VLIEGROEST EN ROESTSTREPEN BEHANDELEN

Eenvoudig en effectief vliegroest en roeststrepen vewijderen kan ook met Ranex Rustbuster. Vliegroest ontstaat door bijvoorbeeld slijp- en of schuurstof dat vooral in de staalbouw ontstaat en in de de lucht terecht komt en vervolgens neerslaat. Dit stof gaat oxideren en kleurt vervolgens bruin. Ook kan roestwater komende van verroeste delen bruine strepen veroorzaken op verfwerk. Met Ranex Rustbuster is dergelijke vlekvorming volledig op te lossen.

WERKWIJZE BIJ VERWIJDEREN VLIEGROEST EN ROESTSTREPEN/ROESTVLEKKEN:

 • Ranex aanbrengen op de roest met (blok)kwast, roller of borstel en ca. 10 tot 20 minuten in laten werken
 • Bij dieper ingevreten vlekken eventueel het aanbrengen en inwerken herhalen
 • Wanneer de vliegroest en roestvlekken verdwenen zijn, het oppervlak goed naspoelen, eventueel met zeep nawassen en naspoelen
 • Het oppervlak is na het wassen geschikt om gecoat te worden.

WERKWIJZE BIJ VERWIJDEREN ROEST EN AANSLAG VAN RVS, CHROOM, KOPER EN GELCOAT:

 • Ranex Rustbuster aanbrengen met kwast, roller of borstel en ca. 10 tot 20 minuten in laten werken
 • Nadat de roest en aanslag verdwenen is, het oppervlak afnemen met een vochtige doek. Niet laten drogen

Note:

Vanwege het zure karakter contact vermijden met aluminium en geanodiseerd aluminium, want het zal verkleuren, komt het er toch mee in contact, dan zo snel mogelijk afspoelen met schoon water -- Bij het reinigen van kalkhoudende materialen altijd grondig naspoelen met schoon water -- Vermijden op antifouling -> veroorzaakt streepvorming - Vermijden op marmer en natuursteen -> lost op -- Vermijden op gegalvaniseerde oppervlakken -> zink wordt net als aluminium door zuur aangetast, waardoor de galvanische laag poreus wordt, verroeste delen in gegalvaniseerde oppervlakten kunnen wel met Ranex behandeld worden, maar alleen het verroeste gedeelte. Er kan, na goede droging, wel met zinkhoudene verf geconserveerd worden -- Geverfde en gelakte oppervlakken eerst testen, er kan verkleuring ontstaan!


DISCLAIMER

De prestaties van dit product zijn afhankelijk van de juiste voorbereiding, aanbrengen op een gezonde ondergrond en aandacht aan de instructies op het etiket. U wordt geacht met verstand te handelen, het produkt buiten bereik van kinderen te houden en bij voorkeur op een veilige afgesloten plek te bewaren. U wordt geacht de gezondheid en veiligheid van uzelf en die van anderen in acht te nemen en daartoe de juiste maatregelen te treffen. De grote verscheidenheid in oppervlakcondities maakt het onmogelijk voor het bedrijf aansprakelijkheid te nemen voor schade, gevolgschade of anderszins schade voortvloeiend uit het gebruik van dit product. Indien het product in gebreke blijft, wanneer het product niet voldoet aan de verwachting, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van alleen het product. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en toepassingstechnieken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Copyright: niets op deze site mag gekopiëerd worden zonder toestemming van DERENCO, KvK-nr. 65122348